Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi, Barefootkids.se / Karin Korinkova (SE820330706401) hanterar och lagrar dina personuppgifter.

För att förhindra otillbörlig åtkomst, spridning och förändring av dina personuppgifter är de sparade i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Barefootkids.se / Karin Korinkova lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners för att fullfölja de avtal vi har med dig, t ex till transportbolag för leverans av varor du beställt eller till vår betalpartner för utfärdande av faktura.

Barefootkids.se / Karin Korinkova hanterar dina personuppgifter i olika sammanhang:
- då ett köpeavtal ingås
Vid ett köpeavtal behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna leverera din beställda vara eller tjänst, hantera betalning av din beställning samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpt produkt eller tjänst.

- för att kunna hantera kundtjänstärenden
Vid kontakt med vår kundtjänst kan personuppgifter komma att behandlas för att besvara förfrågningar, utreda klagomål/reklamationer och supportärenden, säkerställa kundens identitet. I dessa fall anser vi att det finns ett berättigat intresse från Barefootkids.se / Karin Korinkova: s sida att hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig.

- för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser avseende produktsäkerhet
För att Barefootkids.se / Karin Korinkova ska kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse i samband med produktåterkallelser och produktlarm hanteras personuppgifter.

för att kunna erbjuda Livstidsgaranti
För att kunna erbjuda Livstidsgaranti måste vi spara dina uppgifter eftersom Livstidsgarantin är personlig och inte kan föras vidare vid ex. andra hands försäljning.

- för att kunna marknadsföra produkter och tjänster
Personuppgifter behandlas för att kunna marknadsföra Barefootkids.se / Karin Korinkova:s varor och tjänster genom produktrekommendationer, direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler samt via post. Personuppgifter behandlas även för att utföra kampanjer och erbjudanden till alla kunder eller ett visst kundsegment. Självklart kan du när helst du så önskar avregistrera dig så att du inte längre erhåller riktad marknadsföring från oss.

för att skicka servicemail
För att förbättra din kundupplevelse så skickar vi ibland ut ett servicemail. Ett exempel på det är när du har lagt varor i varukorgen och lagt in dina uppgifter - men valt att inte avsluta ditt köp. I dessa fall utgår ett servicemail från Barefootkids.se / Karin Korinkova som avser att påminna dig om din påbörjade beställning. Om du vill avbryta servicemail vid oavslutade beställningar så kan du avanmäla dig direkt via länken i slutet av mejlet eller skriva till oss på info@barefootkids.se

 

- för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor

Vår webshop www.barefootkids.se använder en teknisk lösning som uppfyller GDPR:s krav både när det gäller säkerhet och uppfyllandet av de registrerades rättigheter.

Du som ägare av personuppgifter har rätt till att:
• få tillgång till sina personuppgifter
• få felaktiga uppgifter rättade
• få dina uppgifter raderade
• kunna invända mot att uppgifterna används för direkt marknadsföring
• kunna invända mot att uppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
• ha möjlighet att flytta uppgifterna (dataportabilitet)

Vid frågor kring vår integritetspolicy kan ni kontakta oss enligt nedan:

Karin Korinkova
Gåsörtsvägen 12
174 62 Sundbyberg
E-post: info@barefootkids.se